• es

CONSTITUCIONS, CAPÍTOLS Y ACTES DE CORT DE CATHALUNYA
CONSTITUCIONS, CAPÍTOLS FETES Y ATORGATS PER LA SCR. MAJESTAT EL REY NOSTRE SENYOR DON FELIP IV D’ ARAGÓ I V DE CASTELLA, Comte de Barcelona.

  • Barcelona: Estampa de Rafael Figueró, 1702
  • 29x20. 4f. Portada amb escut 100 pags. exemplar amb petites restauracions marginals. Enq. mig pergamí, llom daurat i teixol
  • (RG.2350)
  • 700 €

Constitucions fetes en la primera Cort de la ciutat de Barcelona en el monestir de Sant Francesc, impreses per ordre del Srs. Diputats. Escut i inicial decorada xilogràfiques. Bon estat